Wyższe stypendia dla studentów, ale z limitem

eskalacja wsparcia dla żaków za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przewiduje plan nowego rozporządzenia w sprawie ministerialnych stypendiów dla studentów i młodych naukowców przygotowany poprzez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.
Strona 1 z 11