Tag » IEŚW

Powstanie Instytut Europy Środkowej. Rząd przyjął projekt ustawy

RM przyjęła projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej,
który zostanie utworzony na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
(IEŚW) działający od 2001 r. w Lublinie jako jednostka
badawczo-rozwojowa, a odkąd 2010 r….

Powstanie Instytut Europy Środkowej. Rząd przyjął projekt ustawy

RM przyjęła projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej,
który zostanie utworzony na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
(IEŚW) działający od 2001 r. w Lublinie jako jednostka
badawczo-rozwojowa, a odkąd 2010 r….

Strona 1 z 11