Powstanie Instytut Europy Środkowej. Rząd przyjął projekt ustawy

RM przyjęła projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej, który zostanie utworzony na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) działający od 2001 r. w Lublinie jako jednostka badawczo-rozwojowa, a odkąd 2010 r. funkcjonuje jako instytut badawczy. Oznacza owo, że IEŚW zostanie zlikwidowany, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 
Strona 1 z 11