Narodowe Centrum Nauki pod ostrzałem krytyki. Realizacja projektów naukowych utrudniona

Ograniczenie w zatrudnieniu młodych osób Platforma Obywatelska doktoracie wprowadzone poprzez Narodowe Centrum Nauki utrudni realizację badań, zaburzy ich ciągłość i je spowolni – uważają naukowcy.
Strona 1 z 11